Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

 • Szanowni klienci !!

  Zakład uruchomił elektroniczne biuro obsługi klienta tzw.  e-bok. Umożliwia Państwu rzeczywiste rozliczenie zużycia wody, przeglądanie historii finansowej,dokumentów, faktur oraz rejestrowanie zgłoszeń jak również otrzymywanie bieżących informacji. Więcej informacji o usłudze: Platforma e-bok.

  Aby założyć konto należy przesłać uzupełnione oraz podpisane Oświadczenie droga elektroniczną na adres sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl bądź dostarczyć osobiście.

  Na adres e-mail podany w oświadczeniu otrzymają Państwo identyfikator oraz hasło.

  Zachęcamy do korzystania z e-usług w celu sprawnej komunikacji.

  Regulamin dostępny bezpośrednio pod adresem :  Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

 • O firmie

  Założycielem Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej jest Gmina Dębnica Kaszubska.

  2 marca 2009 roku nastąpiło podpisanie aktu przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku oraz uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska numer XXW151/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku.

  Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie umowy Spółki zawartej aktem notarialnym nr 1623/09 z dnia 02.03.2009r. obecnie zmienionej aktem notarialnym nr 2068/2021 z dnia 20.07.2021r.
  Zgodnie z Umową Spółki całość udziałów jest własnością Gminy Dębnica Kaszubska.

  Baza Spółki znajduje się w Dębnicy Kaszubskiej przy ulicy Przemysłowej 1.

  czytaj więcej