Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp z o. o., informuje, iż otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji”.

Koszt kwalifikowany zadania 655 193,93 zł netto.

Kwota pożyczki 300 000,00 zł

Wykorzystanie samochodu w działalności zakładu pozwoliło utrzymać sprawność sieci kanalizacyjnej poprzez takie działania jak: czyszczenia przepompowni oraz tłoczni, płukanie i udrażnianie sieci. Niewątpliwie skróceniu uległ czas reakcji i usuwania awarii co zminimalizowało negatywne oddziaływanie na środowisko.

https://wfos.gdansk.pl/