Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI

Drodzy mieszkańcy od dawna borykamy się z problemem , który oczywiście sami stwarzamy a dokładnie problemem zatkanej kanalizy oraz wybijających studzienek, a przecież wszystkim nam powinno zależeć , aby kanaliza działała bezawaryjnie.

W związku z tym pragniemy przypomnieć, że sedes to nie kosz na śmieci. Może wydawać się to oczywiste , że pewnych rzeczy nie należy wyrzucać do toalety, jednakże pracownicy ZGK wiedza jaka jest rzeczywistość. W studzienkach znajdują najprzeróżniejsze rzeczy ( od ręczników papierowych aż po części garderoby czy też dywany ). Niewłaściwe korzystanie z kanalizy prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacyjnej. Zawsze przy czyszczeniu przepompowni wyciągane są duże ilości szmat , worków, woreczków foliowych , często zdarza że pływaki są obciążone nawiniętymi szmatami i wówczas przepompowania nie jest sterowana – albo pracuje ciągle i silniki pomp są odkryte, przegrzewają się aż do wyrzucenia zabezpieczeń również pompy nie załączają się w ogóle mimo wysokiego poziomu ścieków, Również często zdarzają się zablokowania szmatami wirników pompy lub obu pomp. Nasze interwencje są niezbędne , oprócz wyciągania pomp, pływaków do oczyszczania, trzeba wyczyścić przepompownię – wybrać Wukiem ze zbiornika wrzucone przez mieszkańców odpady, które nie maja szans być rozdrobnione przez noże wirników pomp. Te szmaty to najczęściej zużyte chusteczki nawilżające służące do higieny małych dzieci lub niepełnosprawnych osób starszych- jako zanieczyszczone odchodami ludzkimi są wyrzucane do muszli WC- jest to niedopuszczalne, karygodne ale nagminne. Należy zaznaczyć, że usuwanie ww. awarii wiąże się z dodatkowymi kosztami , w wyniku czego wzrasta cena metra sześciennego odebranych ścieków.

Na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia w czerwca 2001 r. art 9 ust. 2 zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych :

  1. odpadów stałych : żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą , a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
  3. substancji palnych i wybuchowych – benzyny, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójtlenu;
  4. substancji żrących i toksycznych , a w szczególności mocnych kwasów i zasad formaliny, siarczanów, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt – gnojowników, gnojowicy, obornika i ścieków z kiszonek;
  6. włosów, ręczników papierowych, chusteczek nawilżających, patyczków do uszu, podpasek, waty, tamponów, szmat, gazet ,rajstop, korków, nakrętek, elementów garderoby,
  7. leków ( tabletek, syropów) opatrunków, igieł, niedopałków papierosów

olejów, tłuszczy , pożywienia