Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

W związku z występującymi w ostatnich dniach wysokimi temperaturami powietrza

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. ,

w trosce o zapewnienie mieszkańcom nieprzerwanej dostawy wody do celów socjalno – bytowych,

apeluje  o używanie wody  tylko  do ww. celów i w związku z tym prosimy o powstrzymywanie się od podlewania wodą z sieci wodociągowej

działek, terenów rekreacyjnych, trawników, ogródków przydomowych, napełniania basenów oraz mycia samochodów.

Ponadnormatywny pobór wody w okresie letnim skutkuje obniżeniem ciśnienia wody lub nawet okresowym brakiem jej w dostawie dla mieszkańców.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody, prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie zużycia wody wyłącznie do potrzeb socjalno-bytowych.

BARDZO PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY!