Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w  Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. został uprawniony do dystrybucji preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców.

Informujemy również, że mieszkańcy, którzy zgłosili do Urzędu Gminy wnioski na zakup preferencyjny węgla, które przeszły pozytywną weryfikację, w celu odbioru węgla będą powiadomieni przez pracownika Zakładu o możliwości jego zakupu. Planowany termin dostawy paliwa stałego to 8-9 grudzień oraz 13-14 grudzień br.

Następnie mieszkańcy  powinni zgłosić się do Zakładu, gdzie  należy dokonać opłaty i odebrać fakturę, która stanowi podstawę do odbioru węgla. Cena węgla brutto to 1 780 zł za tonę luzem.

Kwestie dotyczące zakupu węgla workowanego oraz transportu z miejsca składowania do kupującego podlegają indywidualnym uzgodnieniom z pracownikami Zakładu.

Zakład będzie świadczył usługę workowania w kwocie 3 zł za worek 25 kg oraz usługę transportu, koszt od 83 zł do maksymalnie 242 zł w zależności od odległości miejsca dostawy.