Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW