Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Aktualizacja 28.10.2019 bakteria grupy Coli – m. KRZYNIA

Aktualizacja : 08.11.2019 Komunikat z Sanepidu odnośnie przydatności wody do spożycia

Komunikat Nr 33.HK.2019

W próbkach pobranych w dniu 23.10.2019 nie wykryto bakterii grupy coli – WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA

 

 

Woda dla mieszkańców zostanie dowożona przez pracowników Zakładu.