Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Bakterie grupy coli – Jamrzyno, Motarzyno, Kotowo, Niemczewo, Goszczyno