Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Bakterie grupy coli – Podwilczyn, Dobrzykowo, Mielno