Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Harmonogramy wywozu odpadów

dostępne w zakładce na Dla klientów  bądź bezpośrednio:   2021r.

Przypominamy…..

  • każdy ma obowiązek segregować śmieci,
  • odpady muszą być wystawione przed posesję,
  • pojemniki o innym kolorze niż odpad odbierany w danym dniu musi być odpisany,
  • na odpady BIO obowiązują pojemniki – miesiąc styczeń będzie miesiącem tzw. przejściowym, jednakże w lutym odpady bio w workach nie będą odbierane,
  • pojemniki muszą być oznaczone numerem  posesji,
  • worki żółte, zielone oraz niebieskie tak jak dotychczas w dniu odbioru danego odpadu będą zostawione zgodnie z odebraną ilością,
  • w połowie stycznia będzie możliwość  zakupu pojemników w ZGK na odpady zmieszane (koloru czarnego) oraz bio (koloru brązowego)  o pojemności 120  bądź 240 litrów.

W przypadku nie dostosowania się do wytycznych odpady nie zostaną odebrane. W takim przypadku mogą Państwo osobiście dostarczyć odpad do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dębnicy Kaszubskiej https://debnicakaszubska.eu/pszok/