Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

INFORMACJA

INFORMACJA

O PRZERWACH W DOSTAWIE WODY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. informuje odbiorców wody w Dębnicy Kaszubskiej, Grabina, Skarszewa Górnego i w części Łysomiczek, że od dnia 5 listopada 2018r. występować będą planowane przerwy w dostawach wody w związku z przełączeniami do nowej sieci wodociągowej na ul. Ks. Antoniego Kani.

Tut. Zakład będzie odrębnie informował o przerwach w dostawie wody z podaniem czasu trwania wyłączenia i obszaru którego będzie dotyczyć wyłączenie.

Po wykonaniu prac i wznowieniu dostawy wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody – zmętnienia, okresowo może również wystąpić obniżenie ciśnienia wody w związku z czasowym innym zasilaniem niż obecnie. Jednocześnie informujemy, że woda z sieci wodociągowej będzie w tym czasie profilaktycznie dezynfekowana.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość w tym trudnym czasie.