Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Planowana inwestycja – przebudowa sieci wodociągowej od studni w Jamrzynie do zbiornika terenowego w miejscowości Motarzyno

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej informuje, że

W 2020r. została podpisana umowa na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy sieci wodociągowej od studni w Jamrzynie od zbiornika terenowego zlokalizowanego w miejscowości Motarzyno. Sieć na tym odcinku jest nieszczelna i już prosiła się o wymianę. Naszym celem jest ograniczenie strat wody i zmniejszenie awaryjności tego odcinka. Inwestycja ta została rozpisana na lata 2020-2022r. Jej koszt to 564 400 zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W ramach tej inwestycji planuje się wykonanie nowej sieci od ujęcia wody tj. studni głębinowej) w Jamrzynie do zbiornika terenowego w miejscowości Motarzyno wraz z wymianą przyłącza w miejscowości Ochodza oraz przebudową węzła technologicznego w zbiorniku terenowym