Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Wymiana wodomierzy – ul. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego