Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zmiana cen i stawek opłat za wodę i ścieki