Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.01.2024r. nastąpi zmiana cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dębnica Kaszubska. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Dębnica Kaszubska oraz Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska

Taryfa-za-zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzenie-sciekow-obowiazujaca-od-29.01.2024-do-28.01.2026