Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Awarie

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW
Przypominamy, że …. 2024 2023 2022 2021
czytaj dalej
Z ŻYCIA ZAKŁADU
W tej zakładce przedstawiamy Państwo trochę informacji oraz zdjęć z życia Zakładu a dokładniej z działu gospodarki odpadami …… Na co dzień borykamy się...
czytaj dalej
EDUKACJA
Jednym z kluczowych problemów wynikających z wpływu człowieka na środowisko jest generowanie odpadów. Są to różnorodne substancje i przedmioty, które są niepotrzebne, nieużyteczne lub...
czytaj dalej
INFORMACJE PODSTAWOWE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej od stycznia 2021 roku uprawniony został do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Dębnica Kaszubska. Od...
czytaj dalej
DEKLARACJE I OPŁATY
Uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XLIX/366/2022 z dnia 29 września 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązuje od...
czytaj dalej
SEGREGACJA ODPADÓW
W tej zakładce znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje odnośnie segregacji odpadów. Zasady segregacji odpadów na pięć frakcji. Podręczna ściąga segregacji. Do jakich pojemników należy...
czytaj dalej
PSZOK
Na terenie naszej Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) . Otwarty we wtorki i czwartki od 14.00 do 18.00 oraz w soboty...
czytaj dalej