Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

DEKLARACJE I OPŁATY

Uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XLIX/366/2022 z dnia 29 września 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r. i wynosi:
33,00 zł za pierwszą osobę zamieszkującą nieruchomość
27,00 zł za każdą następną osobę zamieszkującą nieruchomość.

Właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty z Urzędu Gminy. W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji. Należy złożyć nową deklarację TYLKO jeśli zmieniła się liczba osób.

Wszelkie informacje dot. gospodarki odpadami należy zgłaszać:

  • w sprawie odbioru odpadów oraz pozostawianiu worków przy posesjach – 59 8131211 (ZGK Dębnica Kaszubska);
  • w sprawach zmian deklaracji na wywóz odpadów – 690 820 341(UG Dębnica Kaszubska);
  • w sprawach płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 690 820 341 (UG Dębnica Kaszubska).
  • opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do ostatniego dnia miesiąca (np. za miesiąc czerwiec do 30 czerwca, itd.) na numer rachunku bankowego gminy.Dla każdego płatnika został utworzony indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat.

Deklaracja o wysokości: