Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej od stycznia 2021 roku uprawniony został do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Dębnica Kaszubska.

Od roku 2022 poszerzył działalność o transport kontenerów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK do Zakładu Utylizacji Odpadów. Do tej pory usługę transportową wraz z najmem kontenerów świadczyła firma PGK Słupsk. Zakład zaopatrzył PSZOK w swoje kontenery o większej pojemność, niż dotychczas, jak również wprowadził kolorystykę kontenerów, tak aby ułatwić mieszkańcom segregację.

Wszelkie informacje dot. gospodarki odpadami :

-> w sprawie odbioru odpadów oraz pozostawianiu worków przy posesjach – 59 8131211 (ZGK Dębnica Kaszubska);
-> w sprawach zmian deklaracji na wywóz odpadów – 690 820 341 (UG Dębnica Kaszubska);
-> w sprawach płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 690 820 341(UG Dębnica Kaszubska).
-> opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do ostatniego dnia miesiąca (np. za miesiąc czerwiec do 30 czerwca, itd.) na numer rachunku bankowego gminy.Dla każdego płatnika został utworzony indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat.

Śmieciarka SCANIA
ŚMIECIARKA MAN