Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Z ŻYCIA ZAKŁADU

W tej zakładce przedstawiamy Państwo trochę informacji oraz zdjęć z życia Zakładu a dokładniej z działu gospodarki odpadami ……

Na co dzień borykamy się z równymi problemami m.in. utrudniony dojazd, ciężkie warunki atmosferyczne, awarie pojazdów, zdarzenia losowe skutkujące nieobecnością pracowników. Jest wile sytuacji, jednakże największym problemem jest BRAK SEGREGACJI odpadów komunalnych przez mieszkańców Naszej Gminy. Poniżej przedstawiamy zdjęcia nieprawidłowej segregacji odpadów. Brak segregacji wiąże się z nie osiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu i ograniczenia masy składowanych odpadów, przez co na Gminy nakładane są kary pieniężne. W kolejnych latach wymagania w tym zakresie będą tylko wzrastać…. . W zakładce edukacja znajdą Państwo niezbędne informacje odnoście segregacji odpadów. Przypominamy również, że każdy ma obowiązek segregacji odpadów, w naszej gminie NIE OBOWIĄZUJE OPŁATA ŚMIECIOWA ZA NIESEGREGOWANE lub jak niektórzy mówią ZMIESZANE odpady.