Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Cennik usług:

Cennik usług obowiązujący od 1 lutego 2024r.

Cennik usług obowiązujący od 1 sierpnia 2022r.

Cennik usług obowiązuje od 20 lipca 2021r.

Cennik usług obowiązujący od 3 lutego 2020 r.

Wykaz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca od 29.01.2024 do 28.01.2026

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca od 29.01.2021 do 28.01.2024

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca od 26.05.2018 do 25.05.2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od 01.07.2017 do 30.06.2018

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od 01.07.2016 do 30.06.2017

Przedłużenie taryfy od 01.07.2014 do 30.06.2015

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od 01.07.2013 do 30.06.2014