Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska

Tytuł przetargu: Dostawa oleju napędowego do zbiornika umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. – przeznaczonego dla pojazdów Zakładu
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty i ilości litrów będącej wartością umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w zależności, która z przesłanek wystąpi wcześniej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Łakota
Miejsce składania ofert: Sekretariat: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Oferty można składać do: 10.08.2018r. godz 10:00
Kryteria wyboru: Cena – 100%

Załączniki: