Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

ZGKUŚ
  • każdy ma obowiązek segregować śmieci,
  • odpady muszą być wystawione przed posesję,
  • pojemniki o innym kolorze niż odpad odbierany w danym dniu muszą być odpisane,
  • na odpady BIO obowiązują brązowe pojemniki,
  • pojemniki muszą być oznaczone numerem  posesji,
  • worki żółte, zielone oraz niebieskie tak jak dotychczas w dniu odbioru danego odpadu będą zostawione zgodnie z odebraną ilością,
  • możliwość  zakupu pojemników w ZGK na odpady zmieszane (koloru czarnego) oraz bio (koloru brązowego), plastik (koloru zółtego), szkło (koloru zielonego)  o pojemności 120  bądź 240 litrów. tel.: (59) 8 131 211.

W przypadku nie dostosowania się do wytycznych odpady nie zostaną odebrane. W takim przypadku mogą Państwo osobiście dostarczyć odpad do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dębnicy Kaszubskiej https://debnicakaszubska.eu/pszok/ Poniżej harmonogramy:

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE