Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji”

„Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne w Gminie Dębnica Kaszubska”

„Odnawialne źródła energii II – instalacje fotowoltaiczne w Gminie Dębnica Kaszubska

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej