Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Założycielem Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej jest Gmina Dębnica Kaszubska.

2 marca 2009 roku nastąpiło podpisanie aktu przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku oraz uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska numer XXW151/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku.

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie umowy Spółki zawartej aktem notarialnym nr 1623/09 z dnia 02.03.2009r. obecnie zmienionej aktem notarialnym nr 2068/2021 z dnia 20.07.2021r.
Zgodnie z Umową Spółki całość udziałów jest własnością Gminy Dębnica Kaszubska.

Baza Spółki znajduje się w Dębnicy Kaszubskiej przy ulicy Przemysłowej 1.