Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

2024r.:

Wykonanie usług przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic znajdujących się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej

Ogłoszenie o sprzedaży używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego MAN WUKO

2023r.:

Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów na rok 2024

Badanie wody, ścieków, osadów ściekowych i zawartości piaskownika z punktów poboru na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Badanie wody, ścieków, osadów ściekowych i zawartości piaskownika z punktów poboru na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Wykonanie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Dębnica Kaszubska, Gogolewo, Podwilczyn na rok 2024

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1259 w Dębnicy Kaszubskiej, pod lokalizację farmy fotowoltaicznej – I edycja

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1259 w Dębnicy Kaszubskiej, pod lokalizację farmy fotowoltaicznej
Dostawa Oleju napędowego do zbiornika naziemnego umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. przeznaczonego dla pojazdów i urządzeń Zakładu – II postępowanie

2022r.:

Dostawa Oleju napędowego do zbiornika naziemnego umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. przeznaczonego dla pojazdów i urządzeń Zakładu

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dębnica Kaszubska – III postępowanie

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dębnica Kaszubska – II postępowanie

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dębnica Kaszubska

2021r.:

Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2022/2023

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu kontenerów metalowych KP-10

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu ciężarowego hakowca wraz z żurawiem przenośnym do wywozu kontenerów oraz odbioru ścieków

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW – ŚMIECIARKI

2020r.:

Sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dostawę oleju napędowego do zbiornika naziemnego umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. – przeznaczonego dla pojazdów i urządzeń Zakładu

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarki

2019r.:

Dostawa oleju napędowego do zbiornika umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. – przeznaczonego dla pojazdów Zakładu

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów- śmieciarki