Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zmawiający:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Tytuł przetargu:       Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarki
Tryb zamówienia:    Przetarg nieograniczony 
Warunki:  Zgodnie z ogłoszeniem  
Termin wykonania zamówienia  60 miesięcy od dnia podpisania umowy
Osoba
odpowiedzialna: 
Emilia Adler
Miejsce
składania ofert: 
W sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Oferty można
składać do: 
23.08.2019r. godz 11:00
Kryteria wyboru:  Cena – 60%
Okres gwarancji na pojazd – 30%
Termin płatności raty leasingowej – 10%