Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Aby podać odczyt wodomierza należy zalogować się na platformie e-bok Stan wodomierz można podać również telefonicznie pod nr tel (59) 8 131 211.