Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy procedury obowiązujące w Zakładzie, które poinformują Państwa o wszelkich informacjach związanych z załatwieniem sprawy bądź złożeniem wniosku.

Procedura- wykonanie ekspertyzy wodomierza 

Procedura- podłączenie wodomierza ogrodowego

Procedura- przyłączenia do sieci

Procedura- likwidacji przyłącza

Procedura- zmiana danych w umowie

Procedura-  zmiana właściciela nieruchomości

Zapewnienie o możliwości przyłączenia do sieci

Warunki techniczne przyłączenia do sieci