Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  może zlecić na wniosek zainteresowanego ekspertyzę wodomierza w Okręgowym Urzędzie Miar. Wykonaną ekspertyzę Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej przedstawia Wnioskodawcy.

Ścieżka postępowania:

  1. Wniosek – w celu dokonania ekspertyzy należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Wniosek o ekspertyzę wodomierza

II.Ustalenie terminu wymiany wodomierza – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  demontuje  wodomierz i montuje nowy główny układ pomiarowy. Termin wymiany wodomierza należy ustalić z ZGK Dębnica Kaszubska  telefonicznie, tel. (59) 813 12 11 wew. (59) 844 54 25  Obecny wodomierz Wnioskodawcy jest przesyłany przez ZGK Dębnica Kaszubska  do Okręgowego Urzędu Miar. Ten etap nie wiąże się dla Wnioskodawcy z żadnymi kosztami, poza uiszczaniem bieżących opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków.

III.Wyniki ekspertyzy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej składa Wnioskodawcy pisemną odpowiedź w terminie do 14 dni od otrzymania dokumentu ekspertyzy.

  • W przypadku otrzymania wyników zgodnych z obowiązującymi przepisami, tj. oznaczających odrzucenie roszczeń Wnioskodawcy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej obciąży Wnioskodawcę za wymianę wodomierza z winy odbiorcy oraz za wykonanie ekspertyzy wodomierza.
  • W przypadku otrzymania wyników potwierdzających wadliwość wodomierza, tj. oznaczających potwierdzenie roszczeń Wnioskodawcy, Zakład Gospodarki komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej dokona naliczenia zużytych przez Wnioskodawcę wody / ścieków według ich średniego zużycia za okres ostatnich 6 miesięcy.

VI.Wymagane dokumenty: wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza – 1 egzemplarz,

V.Termin realizacji: 5-6 tygodni.

VI.Opłaty:
• w przypadku uznania roszczeń Wnioskodawcy – bezpłatnie.
•     w przypadku nieuznania  roszczeń Wnioskodawcy – zgodnie z cennikiem

VII. Gdzie załatwić formalności:

Sekretariat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  Sp. z o.o.

Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa 1 (teren oczyszczalni ścieków),

Dębnica Kaszubska 76 – 248

telefon: (59) 813 12 11

e – mail: sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 15