Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zmiana danych w umowie

 Jeżeli w trakcie trwania umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zajdą zmiany danych zawartych w umowie, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej i przedstawić dokumenty potwierdzające zmianę danych. Takimi dokumentami mogą być np. nowy dowód osobisty, odpis z KRS-u czy ewidencji gospodarczej, itp..
W przypadku zmiany danych kontaktowych, takich jak adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail, wystarczy przesłać informację do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej drogą pocztową lub elektronicznie na adres: sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl

Ścieżka postępowania :

 • Wniosek – w celu dokonania zmiany danych w umowie  na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć Wniosek o zmianę danych objętych umową.  Wniosek w wersji papierowej jest dostępny w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
  • Złożenie wniosku – czynność złożenia wniosku w  sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • Wymagane dokumenty:
  wniosek o zmianę danych w umowie – 1 egzemplarz,
  dokument potwierdzający nowe dane – do wglądu.
 • Termin realizacji: na miejscu.
 • Opłaty: bezpłatnie.
 • Gdzie załatwić formalności:

Sekretariat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa 1 (teren oczyszczalni ścieków),

Dębnica Kaszubska 76 – 248

telefon: (59) 813 12 11

e – mail: sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 15