Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Ta procedura dotyczy tych, którzy sprzedali / kupili lub wynajęli / wydzierżawili nieruchomość (np. dom, mieszkanie, halę fabryczną, itp.), która jest już obsługiwana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej.

Ścieżka postępowania:

Osoby sprzedające / wynajmujące:

 • Protokół zdawczo-odbiorczy – po zawarciu umowy (sprzedaży w formie aktu notarialnego lub najmu) należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający stan wodomierza, i złożyć go w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • Rozliczenie – należy rozliczyć swoje zobowiązania do stanu wskazanego na protokole.
 • Rozwiązanie umowy – w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej należy złożyć Wniosek o rozwiązanie umowy

Osoby kupujące / najemcy:

 • Informacja o stanie wodomierza spisana w dniu ……… na okoliczność  – po zawarciu umowy (kupna w formie aktu notarialnego lub najmu) sporządzacie i podpisujecie Państwo informację o stanie wodomierza/y , potwierdzający stan wodomierza, i składacie go w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej. Sekretarka  ustala na podstawie informacji o stanie wodomierza/y stan początkowy wodomierza.
 • Wniosek – w celu podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy złożyć w sekretariacie ZGK Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska                                       
 • Podpisanie umowy – tekst umowy jest przygotowywany i podpisywany  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej

Wymagane dokumenty:

Osoby sprzedające / wynajmujące:

 • informacja o stanie wodomierza/y   – 1 egzemplarz,
 • wniosek o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 1 egzemplarz,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych – do wglądu),
 • dokumenty rejestracyjne (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • pełnomocnictwo udzielone przez właściciela lokalu osobie przystępującej do podpisania umowy.

 

Osoby kupujące / najemcy:

 • informacja o stanie wodomierza/y   – 1 egzemplarz,
 • wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 1 egzemplarz,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych – do wglądu),
 • dokumenty rejestracyjne (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
 • pełnomocnictwo udzielone przez właściciela lokalu osobie przystępującej do podpisania umowy.

Termin realizacji: na miejscu.

Opłaty: bezpłatnie.

Gdzie załatwić formalności:

Sekretariat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  Sp. z o.o.

Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa 1 (teren oczyszczalni ścieków),

Dębnica Kaszubska 76 – 248

telefon: (59) 813 12 11

e – mail: sekretariat@zgkdębnicakaszubska.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 15