Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Warunki techniczne to dokument określający zasady, na jakich możliwe jest przyłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Warunkiem przystąpienia do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej planowanego przyłącza jest uzyskanie warunków technicznych.

W przypadku odprowadzania ścieków innych niż bytowe konieczne jest przygotowanie opisu technologii produkcji i dane dotyczące powstających ścieków, ewentualnie ich analiza fizyko-chemiczna.

Ścieżka postępowania:
• Wniosek – w celu otrzymania warunków technicznych należy złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  wniosek :

  • Wydanie warunków – gotowe warunki techniczne są odsyłane zgodnie ze wskazaniami na wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • odpowiedni wniosek o wydanie warunków technicznych – 1 egzemplarz,
  • aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500  – 1 egzemplarz,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał do wglądu),
  • opis technologii produkcji i dane dotyczące powstających ścieków, ewentualnie ich analiza fizyko-chemiczna (w przypadku odprowadzania ścieków innych niż bytowe).

 

Termin realizacji: do 30 dni.

 

Gdzie załatwić formalności:
Sekretariat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  Sp. z o.o. Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa 1 (teren oczyszczalni ścieków),

Dębnica Kaszubska 76 – 248

 telefon: (59) 813 12 11

e – mail: sekretariat@zgkdębnicakaszubska.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 15