Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zapewnienie o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej jest to dokument, który pozwoli Wnioskodawcy sprawdzić, czy na wskazanej przez Wnioskodawcę działce lub w istniejącym już budynku istnieje możliwość takiego przyłączenia do sieci. Zapewnienie te jest również potrzebne do wydania przez Urząd Gminy warunków zabudowy terenu i uzyskania decyzji Starosty Słupskiego o pozwoleniu na budowę.  Należy podkreślić, że same zapewnienie nie jest wystarczające dla celów wykonania dokumentacji technicznej czy samej budowy przyłączy – w tym celu niezbędne jest uzyskanie od Zakładu Gospodarki Komunalnej  warunków technicznych podłączenia do sieci (patrz następny etap).

Ścieżka postępowania:
• Wniosek – w celu otrzymania opinii o możliwości przyłączenia należy złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków
• Wydanie zapewnienia – gotowe zapewnienie dostawy wody/odbioru ścieków jest odsyłane zgodnie ze wskazaniami na wniosku.

 Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków – 1 egzemplarz,
mapa zasadnicza poglądowa nieaktualizowana (określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej) – 1 egzemplarz.

Termin realizacji: 14  dni.

Opłaty: Brak.

Gdzie załatwić formalności:
Sekretariat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  Sp. z o.o. Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa 1 (teren oczyszczalni ścieków),

Dębnica Kaszubska 76 – 248

 telefon: (59) 813 12 11

e – mail: sekretariat@zgkdębnicakaszubska.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 15