Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji.

Dnia 12.10.2023 roku dokonano odbioru robót budowlano – montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej  wraz z przyłączami do granicy działek w ulicy Fabrycznej  w miejscowości Dębnica Kaszubska ”. W ramach inwestycji dokonano wymiany sieci wodociągowej na odcinku 309,7m wymieniono 19szt. przyłączy do granicy działki o łącznej długości 95m oraz 4szt. hydrantów (3 szt. naziemne, 1 szt. podziemny)

Wykonawcą zadania była firma: Arkadiusz Hinc „ HINC” z siedzibą w Żurominie 115, 83 – 323 Kamienica Szlachecka

Wartość inwestycji 357.708,60 zł brutto, inwestycja wykonana dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Dębnica Kaszubska