Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

2021r.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu ciężarowego hakowca wraz z żurawiem przenośnym do wywozu kontenerów oraz odbioru ścieków

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW – ŚMIECIARKI

2020r.

Sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dostawę oleju napędowego do zbiornika naziemnego umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. – przeznaczonego dla pojazdów i urządzeń Zakładu

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarki

2019r.:

Dostawa oleju napędowego do zbiornika umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. – przeznaczonego dla pojazdów Zakładu

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów- śmieciarki