Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Celem wdrożenia RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Zaznaczamy, że niniejsza informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych . Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych?

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych : Administrator ochrony danych osobowych ZGK ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska, e-mail: sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl

W jakim celu Zakład Gospodarki Komunalnej przetwarza dane?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tj.:

 • zawarcie umów,
 • realizacja umów,
 • roszczenia,
 • świadczenie usług,
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji,
 • roszczenia,
 • zapewnienie komunikacji,
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji,
 • w celach analitycznych i statystycznych,
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,

Komu są udostępniane bądź przekazywane dane?

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów informatycznych,z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania programów oraz systemów,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych,
 • podmiotom prowadzącym obsługę prawną Administratora,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby,której dane dotyczą w imieniu ZGK na podstawie zawartej z ZGK Dębnica Kaszubska umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jakie przysługują prawa osobą, których dane dotyczą?

 1. Prawo dostępu do własnych danych – każda osobą, której dane dotyczą będzie mogła poprosić o podanie, zestawu danych przechowywanych w bazach.
 2. Prawo do bycia zapomnianym– każda osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jego danych osobowych.
 3. Prawo ograniczenia dostępu do danych osobowych– każda osoba, której dane dotyczą będzie mogła zastrzec wykorzystywanie jego danych w określonych celach, np. zabronić wykorzystywania w kampanii marketingowej, itp.
 4. Prawo do zmiany/aktualizacji przekazywanych nam danych osobowych
 5. Prawo do przekazania danych innym podmiotom, każda osobą , której dane dotyczą może zlecić przekazanie innym podmiotom jego danych osobowych.

W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe?

Dane osobowe pozyskiwanie są od osób, których dane dotyczą.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umów oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków związanych w wykonaniem czynności operacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o.

W przypadku nie podania danych osobowych ZGK w Dębnicy Kaszubskiej zmuszone jest odmówić zawarcia umowy.