Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017r.