Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Informacje podstawowe

Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej:

 

Podłączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska  składa się z 8 etapów:

  1. Zapewnienie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej,
  2. Warunki techniczne podłączenia do wspomnianych sieci,
  3. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
  4. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza,
  5. Wykonanie przyłącza,
  6. Odbiór techniczny przyłącza,
  7. Podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków,
  8. Montaż głównego układu pomiarowego.

Każdy etap opisuje ścieżkę postępowania, wymagane dokumenty, czas, koszt i miejsce załatwienia wszelkich formalności.

 

Wszystkie wnioski oraz wymagane druki  w trakcie procedury podłączania się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej są dostępne:

Sekretariat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  Sp. z o.o.

Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa 1 (teren oczyszczalni ścieków),

Dębnica Kaszubska 76 – 248

telefon: (59) 813 12 11

e – mail: sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 7:00 – 15:00;